Składanie wniosku o zwrot prowizji krok po kroku

0
27
Zwrot prowizji kredytu bankowego

Prowizje za udzielenie kredytu bankowego wbrew pozorom mogą mieć dość duży wpływ na wydatki ponoszone przez kredytobiorców, dlatego też w żadnym wypadku nie można przejść obok nich obojętnie. Częściowy zwrot prowizji bankowej możliwy jest w sytuacji, gdy kredytobiorca spłaci swoje zobowiązanie przed czasem. Niniejszy artykuł to doskonały wybór właśnie dla tych osób, które chcą dowiedzieć się jak prawidłowo przygotować wniosek o zwrot prowizji.

Zwrot prowizji bankowej – co trzeba wiedzieć?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że koszty kredytu związane są nie tylko z oprocentowaniem zaciągniętego zobowiązania i wysokością miesięcznych rat. Kredytobiorcy powinni pamiętać także o prowizji za przystąpienie do kredytu, która może wynosić nawet 15% kwoty zaciągniętego zobowiązania. Aby wybrać najkorzystniejszy kredyt warto zwrócić uwagę na wszystkie koszty okołokredytowe (np. koszty ubezpieczenia, koszty sądowe, koszty notarialne, koszty korzystania z cross-sellingu w banku itp.). Wspomniana prowizja najczęściej pobierana jest przez banki bezpośrednio po udzieleniu kredytu. Aktualne prawo na szczęście umożliwia uzyskanie częściowego zwrotu prowizji w sytuacji, gdy wcześniej spłaci się zobowiązanie.

W jaki sposób uzyskać zwrot prowizji?

W wielu bankach zwrot prowizji z tytułu wcześniej spłaty kredytu bankowego realizowany jest automatycznie. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy nie posiada się osobistego rachunku w danej instytucji finansowej. W takiej sytuacji niezbędne jest oczywiście złożenie stosownego formularza zwrotu prowizji. Zgodnie z przepisami wspomniany formularz powinien być rozpatrzony przez bank w ciągu 30 dni. Formularz zwrotu prowizji znaleźć można nie tylko w placówkach banków, ale również na ich stronach internetowych w wersji elektronicznej.

O czym należy pamiętać?

Przy większości roszczeniach występuje oczywiście termin ich przedawnienia i nie inaczej wygląda również sytuacja w przypadku zwrotu prowizji bankowej. Od 9 lipca 2018 zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia związanego ze zwrotem opłaty za prowizję zredukowany został do 6 lat. Kredytobiorcy, którzy spłacili swoje zobowiązanie przed wymienioną datą mogą skorzystać z 10-letniego terminu przedawnienia. Przy wcześniejszej spłacie kredytu bank powinien zwrócić część wszystkich poniesionych kosztów. Mowa tutaj nie tylko o prowizji, ale również o oprocentowaniu i wielu innych opłatach (np. opłat za ubezpieczenie). Przy kredytach konsumenckich podstawą prawną dla zwrotu prowizji bankowej jest Ustawa o kredycie konsumenckim. Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to podstawą prawną jest z kolei Ustawa o kredycie hipotecznym.

Jak przygotować wniosek o zwrot prowizji?

Jeżeli bank nie oferuje gotowych formularzy zwrotu prowizji, to można oczywiście skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przygotować własny formularz. We wniosku muszą znaleźć się dane osobowe kredytobiorcy oraz dane odnośnie kredytu, a dokładniej mówiąc numer umowy kredytowej. We wniosku niezbędne jest także żądanie rozliczenia zobowiązania. Aby przyśpieszyć całą procedurę zwrotu prowizji, warto w formularzu umieścić numer rachunku bankowego, na które w niedalekiej przyszłości otrzymamy pieniądze. Formularz zwrotu prowizji można nie tylko dostarczyć osobiście do oddziału banku, ale również istnieje możliwość wysłania go listownie bezpośrednio do siedziby banku. W tym drugim przypadku warto skorzystać z dobrodziejstwa listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Co zrobić gdy bank odrzuci wniosek?

Jeżeli wniosek o zwrot prowizji zostanie odrzucony, to warto jak najszybciej skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który może skłonić wierzyciela do zmiany decyzji. Pamiętać należy o tym, że złożenie skargi do Rzecznika Finansowego jest bezpłatne. Kolejnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który specjalizuje się w podobnych sprawach. Wejście na drogę sądową wiąże się niestety z długotrwałym, kosztownym i dość żmudnym procesem, ale szanse na wygranie sprawy są bardzo duże. Pamiętać należy również o tym, że w przypadku wygranej sprawy strona przegrywająca obciążona jest kosztami procesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here