Kredyt hipoteczny – wymagane dokumenty

0
324
Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest specjalnym rodzajem kredytu, charakteryzującym się długoterminowym okresem spłaty, zazwyczaj udzielanym w celu finansowania zakupu nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, który jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. W konsekwencji uzyskanie kredytu hipotecznego związane jest z załatwieniem wielu formalności. Wymogi banku przy tego rodzaju kredytach są dosyć restrykcyjne a każdy z nich ma inne procedury. Na osobie zainteresowanej ciąży natomiast obowiązek dostarczenia wielu dokumentów. Jak wyżej wskazano każdy bank ma swoje wymagania ale można wyodrębnić te które należy załączyć do wniosku kredytowego praktycznie każdego banku.

Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową

Podstawowym przesłanką konieczną do uzyskania kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa. Bank musi ustalić czy sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy uzasadnia przyznanie mu kredytu. Co do zasady należy zatem załączyć dokumenty z których wynikać będzie dochód jaki osiągamy:

 • umowa o pracę
 • umowa cywilno-prawna wraz z rachunkami zazwyczaj za ostatnie 12 lub 24 miesiące (jeśli jesteśmy na jej podstawie zatrudnieni)
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz o niezaleganiu z zapłatą podatku jak też deklarację PIT za ostatni rok. Czasami banki żądają potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON aczkolwiek nie jest to wymóg stosowany przez wszystkie banki
 • wyciąg z rachunku bankowego za okres zazwyczaj 6 lub 6 miesięcy z którego będą wynikać wpływy

Dokumenty potwierdzające przedmiot umowy kredytu

Bank będzie również zainteresowany zbadaniem inwestycji pod którą ma być wzięty kredyt, czyli ustalenie co ma być kupione, za ile, gdzie, czy z rynku wtórnego czy może pierwotnego oraz czy dana nieruchomość jest już obciążona inną hipoteką lub prawami osób trzecich. Co zatem zażąda od nas bank w celu potwierdzenia powyższych informacji? Będą to:

 • umowa przedwstępna, w której powinna być scharakteryzowana nieruchomość, którą kupujemy, termin zawarcia umowy przyrzeczonej oraz cena zakupu
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani. Na jej podstawie bank sprawdzi dane nieruchomości oraz ewentualne wpisy hipoteki czy roszczenia innych osób
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej (dotyczy wyłącznie mieszkań z rynku wtórnego)
 • w przypadku kredytu na budowę domu zazwyczaj: decyzja o pozwoleniu na budowę, akt własności nieruchomości, wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Inne dokumenty

Banki mogą również żądać innych dokumentów zależnych od wspomnianych własnych procedur jak też sytuacji osobistej i życiowej kredytobiorcy. Zatem nikogo nie może zdziwić żądanie złożenia:

 • aktu małżeństwa
 • umowy o rozdzielności majątkowej (intercyza)
 • dowód osobisty
 • zgodę na zawarcie umowy kredytu przez drugiego małżonka (jeżeli o kredyt występuje tylko jeden małżonek)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here